Bahnhofstraße 64 • 03046 Cottbus +49 355 - 79 14 90 termine@kardiologie-cottbus.de

Wybierz swój język

logo

Europäische Union
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
www.efre.brandenburg.deeu Logo

   

  Dla Pacjentów

  EKG
  EKG (=elektrokardiogram) należy do standardowych zabiegów diagnostycznych serca i jest wykonywany u prawie wszystkich Pacjentów.Służy do rejestracji elektrycznej czynności mięśnia sercowego i jej zmian na powierzchni skóry klatki piersiowej. Graficzny zapis tego procesu pozwala na wykrycie zaburzeń rytmu serca i niektórych jego chorób.

  Holter-EKG lub 24-godzinne-EKG
  Holterowski aparat EKG służy do 24-godzinnej, ciągłej rejestracji EKG w trakcie codziennych, całodobowych czynności Pacjenta. Wszystkie informacje z tego okresu zostają zapisane elektronicznie w urządzeniu. Pacjentowi zakłada się elektrody EKG podłączone do małego urządzenia, które pacjent nosi na sobie. Z tym urządzeniem pacjent idzie do domu i oddaje je w naszej praktyce dnia następnego. Przy pomocy komputera dane z urządzenia zostają odczytane i ocenione.   Jeżeli w czasie noszenia aparatu holterowskiego wystąpiły u pacjenta zaburzenia rytmu serca, zostaną one z pewnością przez aparat wykryte. Dla porównania Pacjent powinien zanotować czas wystąpienia subiektywnych (osobiście odczuwalnych) dolegliwości podczas badania (np. palpitacje serca, duszność itp.)

  Ergometria = EKG wysiłkowe
  Wysiłkowe badanie EKG polega na tym, że podczas jazdy na rowerze ergometrycznym u pacjenta przeprowadza się ciągłe badanie EKG oraz pomiar ciśnienia tętniczego. Co 2minuty zwiększa się próg wysiłkowy pacjenta aż do osiągnięcia określonej granicy tętna lub fizycznego wyczerpania pacjenta. W ten sposób można ocenić wydolność wysiłkową serca, zaburzenia ukrwienia mięśnia sercowego a także zaburzenia rytmu serca.

  Echokardiografia, badanie ultrasonograficzne serca
  Przy pomocy tego badania można ocenić zarówno wygląd jak i czynność serca. Za pomocą fal ultradźwiękowych uzyskuje się obraz na monitorze służący do oceny tego narządu. Badanie wykorzystuje się do przedstawienia i oceny zaburzeń funkcjonowania serca, pośrednio do oceny zaburzeń ukrwienia mięśnia sercowego, a także wrodzonych i nabytych wad zastawek serca. W przeciwieństwie do badania rentgenowskiego, podczas badania falami ultradźwiękowymi nie dochodzi do obciążenia szkodliwym promieniowaniem.

  Echokardiografia wysiłkowa
  Echokardiografia wysiłkowa jest połączeniem badania USG serca i ergometrii. Czynność skurczowa serca zostaje oceniona zarówno w spoczynku jak i podczas wysiłku. Jeżeli podczas wysiłku występują u pacjenta zaburzenia ruchomości mięśnia sercowego (=zaburzenia ruchomości ścian serca), wskazuje to na zaburzenia ukrwienia mięśnia sercowego, a to na zwężenie naczyń wieńcowych (=Stenozę) czyli chorobę wieńcową.

  Koronarografia
  Służy do oceny zaburzeń ukrwienia mięśnia sercowego oraz do stwierdzenia przebycia zawału mięśnia sercowego. Badanie wykonuje się z dostępu przez tętnicę promieniową (kończyna górna) lub tętnicę udową. Po wykonaniu znieczulenia miejscowego w okolicy wybranej tętnicy wprowadza się przez nią cewnik koronarografijny do serca, a następnie wstrzykuje się do naczyń wieńcowych środek kontrastowy. Całość badania wykonywana jest pod kontrolą badania rentgenowskiego.

  Jeżeli podczas badania zostanie wykryte zwężenie będące przyczyną zaburzeń ukrwienia mięśnia sercowego, istnieje możliwość otwarcia tego zwężenia przy pomocy specjalnego stentu.

  Badanie nie jest wykonywane w znieczuleniu ogólnym. Poza ukłuciem naczynia krwionośnego na kończynie górnej lub dolne,j jest ono bezbolesne.

  Aby państwa pobyt w szpitalu był tak krótki jak to tylko możliwe, wszystkie przygotowania związane z zabiegiem zostają przeprowadzone w naszeym gabinecie. Wyżej wymienione badanie jest przeprowadzane w szpitalu osobiście przez pana doktora Kurka. Zazwyczaj Pacjenci zostają jedną noc w szpitalu. Ocena wyniku odbywa się zaraz po przeprowadzeniu badania lub w naszej Praktyce dnia następnego.

  Kontrola rozruszników i defibrylatorów
  Rozrusznik serca jest małym urządzeniem wszczepianym pod skórę pacjenta, które służy do oceny rytmu serca pacjenta. Jeżeli dochodzi do przerw lub niebezpiecznego zwolnienia akcji serca, wysyła ono elektryczne impulsy, a tym samym przejmuje rytm serca.

  Defibrylator może dodatkowo przerwać niebezpieczne szybkie rytmy serca poprzez wysłanie elektrycznego impulsu.

  Oba urządzenia są niezbędne do przeżycia noszących je pacjentów, dlatego muszą być regularnie kontrolowane.

  Programowanie rozrusznika serca jest bezbolesne.

  Ambulatoryjne implantacje rozruszników serca i ich wymiana przy wyczerpaniu baterii
  Również nasza Praktyka zajmuje się wszczepianiem rozruszników serca (w wyjątkowych sytuacjach także defibrylatorów) oraz wymianą tych agregatów w przypadku wyczerpania baterii. Zabiegi te przeprowadzane są we współpracy z gabinetem chirurgicznym „Praxis am Goethepark” (http://www.chirurgie-am-goethepark.de). W tym przypadku stacjonarny pobyt w szpitalu nie jest konieczny.

  Wszczepianie rejestratorów wydarzeń (=Eventrekorder) celem długoterminowego zapisu zaburzeń rytmu serca oraz przy niewyjaśnionych utratach przytomności może, po zaakceptowaniu przez państwa Kasę Chorych, również zostać przeprowadzone przez nas.

  Badania przesiewowe dla sportowców

  U ludzi uprawiających sport, zwłaszcza u początkujących, podejmujących intensywny trening po długiej przerwie i u osób starszych istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia chorób związanych z układem krwionośnym.

  Zwłaszcza u osób z nierozpoznanymi chorobami układu sercowo-krążeniowego występuje wysokie ryzyko incydentu sercowego podczas intensywnego treningu. Jeżeli uprawiają Państwo intensywnie sport lub chcieliby na nowo zacząć, służymy państwu chętnie poradą i oferujemy przeprowadzenie odpowiednich badań dodatkowych. Z punktu widzenia medycyny sportowej należy przeprowadzać badania przesiewowe od 35 roku życia.

  Additional examinations for athletes

  Sportsmen, especially beginners, athletes starting intensive training after a long pause and eldery people, have a high risk of cardiovascular diseases. Especially the ones with unrecognized cardiovascular disease have a high risk of sudden heart failure during intensive training. If you train intensive or you would like to start again, we offer our advice and performance of additional examination. According to sports medicine the additional examinations should be carried out after the 35 year of life.

  We use cookies

  Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.